Uformell til forpliktende samarbeider harstad

Erfaringer med plan for tverrfaglig og forebyggende arbeid Bekymret for at barn og unge ikke får hjelp - Harstad Tidende Språkplan for Harstad kommune - Harstad kommune På bakgrunn av at samarbeidet rundt barn og unges oppvekstvilkår. Harstad kommune ble oppfattet som både tilfeldig og personavhengig, ble det vedtatt å igangsette et planarbeid for tverrfaglig, forpliktende og forebyggende arbeid. Her presenteres noen av kommunens erfaringer med oppstart av dette arbeidet. Anskaffelse av brukernært utstyr- invitasjon til Sluttrapport Byregionsprogrammet Fase II: Vekstkraft Søkbare midler - Kultur i Troms Saken «Program for folkehelsearbeid» skal opp i kommunestyret. I den anledning viste Anita Mikalsen til tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunen» og oppfordret Harstad å søke slike midler. Det er gjort og underskrevet av rådmann Hugo. Hansen og kommuneoverlege Frode Risdal. Formålet er å ha en felles overordnet språkplan for alle barnehager og barneskoler.

Uformell til forpliktende samarbeider harstad - Bakgrunn om Sjøvegan

I denne perioden er det gjennomført flere reformer, både innenfor norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, i grunnskole for voksne, og ikke minst i videregående opplæring. Sjøveganmodellen innebærer altså at elevene har nådd det kompetansenivået som opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven krever innen de starter i videregående skole. Finansiert av Programmet for Nord Norge 2005: Midt i Norden: Nettverksbasert undervisning av flyktninger Finansiert av UDI. Overgangen mellom grunnskole og videregående skole er planlagt og godt tilpasset den enkelte elev. 2006: Sjøvegan videregående skole: Tospråklig nettsted for fremme av integrasjon og kommunikasjon mellom somaliere og nordmenn Finansiert av imdi og Sjøvegan videregående skole. Skolens opplæringstilbud innebærer at grunnskoleopplæring og videregående opplæring ikke kombineres. Sjøveganmodellen er utviklet i perioden fra 1995 til inneværende skoleår. Frafalls problematikk: fullført og bestått: Statistikk ved Sjøvegan vgs viser at minoritetsspråklige elever fra grunnskolegruppene ved skolen oppnår bedre resultat enn minoritetsspråklige elever fra andre grunnskoler når de kommer i videregående opplæring: Har mindre frafall, flere fullfører og består, færre stryker i fag. 1996 98: PPT for dlst: Migrasjon og spesialpedagogiske utfordringer uformell til forpliktende samarbeider harstad i PPT. Finansiert av Røde Kors og Salangen kommune 2002 -: Sjøvegan videregående skole: Fokusskolen Sjøvegan videregående skole Finansiert av Sjøvegan vgs. Flyktningungdommene er cam sexe gratis byrd snakke com i en særstilling mht. Formålet med Sjøveganmodellen er å skaffe elevene nødvendig grunnleggende kompetanse før de tas inn i videregående opplæring. Etter alle solemerker fordi de har for mye å gjøre. Dette betyr at de ikke opplever at retten til omvalg faller bort. Denne målsettinga arbeider Sjøvegan videregående skole etter! Etnisk likestilling innebærer at alle skal ha like rettigheter og muligheter til deltakelse i samfunnet. Det pedagogiske personalets kompetanse er en nøkkelfaktor. Skolen er ofte et slikt framtidshåp. Lærere har god kompetanse i å kartlegge elevene slik at elevene får god faglig tilrettelegging.

Kommentarer (1)

  1. uformell til forpliktende samarbeider harstad sier:

    Harstad for å sikre sammenheng. Planen er et forpliktende arbeidsdokument.

Legg igjen et Svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *